วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

ISO คือ อะไร ?

ISO คือ อะไร ?  มาจากภาษาอังกฤษ International Standardization and Organization (องค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน สำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ )  ความหมายคือ มาตรฐานด้านเทคนิคและระบบต่าง ๆ  เพื่อจัดระเบียบการค้าโลก สร้างมาตรฐานสากลให้การรับรอง…
จัดแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ เช่น
ISO 9000 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ
ISO 14000 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานในเมืองไทย
ที่เข้ามาตรวจสอบและออกใบรับรองให้อย่างเป็นทางการ คือ สมอ. หรือ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2202-3428 และ 0-2202-3431
อย่างไรก็ตามมีบริษัทต่างชาติที่เข้า มาเป็นผู้ตรวจสอบและสามารถออกใบรับรองให้ได้
ขั้นตอนการขอ ISO 9000 
1.ขอข้อมูล
2.ยื่นคำขอ
3.ตรวจประเมิน
4.ออกใบรับรอง
5.ตรวจติดตาม
6. ตรวจประเมินใหม่
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ประมาณ 2-3 แสน ถ้าเป็นสินค้าหรือบริการส่งออก รัฐบาลจะช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง ส่วนเวลาดำเนินการจะประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี
ISO ใช้วัดคุณภาพ 
1.โรงแรม ภัตตาคารและการท่องเที่ยว
2.กลุ่มคมนาคม สนามบิน และการสื่อสาร
3.สาธารณสุข โรงพยาบาล คลินิก
4.ซ่อมบำรุง
5.สาธารณูปโภคต่างๆ
6.การจัดจำหน่าย
7. การสำรวจ ออกแบบ ฝึกอบรม และที่ปรึกษา
8.บริหารบุคลากร และบริการในสำนักงาน
9.วิทยาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น