วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สถานที่เดิมเป็นสนามบินของ
กระทรวงมหาดไทย จัดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยแยกนักเรียนมาจากโรงเรียนวัดศรีวิชัย

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 โอนมาสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท
พ.ศ. 2516 ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายไปถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7( ในปี พ.ศ. 2518 )
พ.ศ. 2537 เริ่มเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น