วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงงานสร้างบล๊อกเพื่อการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันระบบเน็ตเวิร์ค มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ศึกษา และนำมาใช้ ในการเรียนรู้ นำเสนอผลงานต่างๆของนักเรียนนักศึกษา บล๊อกเป็น ระบบหนึ่งที่ปัจจุบันใช้ในการนำเสนอกันมากขึ้นและเป็นที่นิยม ในสังคมเน็ตเวิร์ค จึงมีความคิดที่จะบล๊อกมาจัดทำโครงงานเพื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และเผยแพร่ให้เพื่อนๆ บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน จึงร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆที่สนใจ ทำโครงงานนี้ขึ้นมา

1 ความคิดเห็น:

  1. บทคัดย่อ

    โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างบล็อกเพื่อการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ด้วย web blog นี้ เป็นการบริหารจัดการใช้งานในส่วนของ admin ที่สามารถปรับเปลี่ยนเว็บบล๊อกได้ง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน เป็นการนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้งานเว็บบล๊อก (web blog) พร้อมกับการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ด้านภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ เหมาะสำหรับใช้ในหน่วยงานทางการศึกษา หรือ เว็บไซต์ส่วนตัว นอกจากนี้แล้วยังสามารถนำความรู้ ที่มีประโยชน์มาเผยแพร่กับผู้ที่มาเยี่ยมชม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

    ตอบลบ